ผู้ผลิตสายการอัดรีดและสายการเคลือบอัดรีด

HANDERN เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องอัดรีด(extrusion machine), อุปกรณ์ฟิล์มพลาสติก(plastic film equipment) และสายการผลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูกพีอี, พีพี และพีซี โดยเครื่องจักรทำแผ่นพลาสติกลูกฟูกพีพี ของเราสามารถปรับแต่งการผลิตแผ่นได้หลากหลายขนาด, สีและน้ำหนัก แผ่นพลาสติกแบบ twinwall หรือ multi-wall เหมาะสำหรับใช้เป็นหลังคาหรือใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ในช่วงเริ่มต้น HANDERN มุ่งเน้นเพียงการผลิตอุปกรณ์โปรไฟล์พลาสติกลูกฟูก พีวีซี(PVC corrugated plastic profile equipment) ในตอนนี้ราได้พัฒนาเครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติกให้มีทางเลือกมากมายที่ใช้ พีอีที, พีพี, พีซี, อีวีโอเอช, เอบีเอส, เอชไอพีเอส หรือพีเอ็มเอ็มเอ เป็นวัตถุดิบ จากประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตการอัดรีดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา HANDERN ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการอัดรีดพลาสติก ซึ่งเราสามารถปรับแต่งแก้ไขปัญหาการอัดรีดพลาสติก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการอื่นๆ

สินค้า
    1. ขณะนี้สายการอัดรีดแผ่น Multiwallแผ่นพลาสติกลูกฟูกถูกสร้างขึ้นให้ดูเหมือนว่ามี 3ชั้น – แผ่นแบน 2ชั้น และชั้นกลางที่เป็นโครง1 ชั้นซึ่งในบางครั้งจะเรียกว่าฟลูต(flute) แต่ในความเป็นจริงพวกเขามีจริงเพียง2 ชั้นและบางครั้งจะเรียกว่า twinwall sheet โดยชั้นพิเศษสามารถพิ่มเติมในรูปแบบของ multi-wall sheet จากการแก้ไขปัญหาเครื่องอัดรีดแผ่นลูกฟูก
    1. สายเครื่องอัดรีดแผ่น Twinwall/Multiwallแผ่นงานใหม่รวมกันที่ผลิตจากสายเครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติกมีหลายหน้าที่ เช่น อ่อนนุ่ม, พื้นผิวมันเงา และชั้นกลางที่แข็งแรง ซึ่งบ่อยครั้งที่แผ่นแบนด้านนอกสองแผ่นควรถูกอัดจากวัสดุแบรนด์ใหม่ขณะที่ชั้นกลางเป็นวัสดุรีไซเคิล ด้วยวิธีนี้เองเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในขณะที่มีค่าใช่จ่ายต่ำ
    1. สายเครื่องอัดรีดแผ่นโพลีคาร์บอเนต Multiwall สกรูเครื่องอัดรีดที่ออกแบบเป็นพิเศษและระบบควบคุมอุณหภูมิที่ทันสมัยจะรักษาคุณสมบัติพลาสติกเรซินโพลีคาร์บอร์เนตในขณะที่มีความมั่นใจในประสิทธิภาพการอัดรีด ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงเป็นประโยชน์หลักของเครื่องอัดรีดแผ่นพีซี โดยมอเตอร์เครื่องอัดรีดจะใช้พลังงานน้อยกว่า 20% จากมอเตอร์ขนาดเท่ากันยี่้ห้ออื่น
    1. สายการอัดรีดฟิล์มพีวีดีเอฟมันคือการยืดฟิล์ม พีวีดีเอฟ ในทั้งสองทิศทางเพื่อสร้างรูปแบบวัสดุให้มีความทนทานต่อแรงเฉือนสูงขึ้น โดยโครงสร้างโมเลกุลของฟิล์มได้รับการเรียงตัววัสดุเชิงประกอบผ่านการยืดสองแกน เมื่อเปรียบเทียบกับแล้ว ฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวสองแกน(biaxially oriented film)มีความทนทานและความเรียบร้อยดีกว่าฟิล์ม พีวีดีเอฟ ธรรมดา
    1. สายการอัดรีดฟิล์มพีอีที แผงโซลาร์สายการอัดรีดฟิล์มพีอีทีนี้(PET film extrusion line)ต้องอาศัยเทคนิคการยืดสองแกน(biaxial)เพื่อดึงฟิล์มทั้งในทิศทางของเครื่องและทิศทางตรงข้ามของเครื่องเพื่อให้ได้คุณสมบัติเชิงกลที่ดี, พื้นผิวสะอาดและตรง และมีความทนทานสูงต่อความร้อน, การกัดกร่อนและริ้วรอย ซึ่งฟิล์มที่ได้มักถูกใช้ในการสร้างแผ่นหลังโซลา